Loading...
Share this Job

Civil Supervisor

Date: 
Location: 

Ploiesti, RO

Company:  Rominserv

Scopul postului: 
Supervizarea tehnica a lucrarilor aferente activitatii de mentenanta corectiva, cat si a activitatii de realizare a proiectelor de investitii (reparatii, modernizari, reabilitari, dezvoltare) in scopul de a oferi clientilor o alternativa viabila - atat financiar, cat si operational - la sistemul traditional de gestionare interna a lucrarilor de mentenanta si executie a proiectelor de investitii de modernizare si dezvoltare.

Responsabilitati:

•    Asigura/ intocmeste caiete de sarcini pentru ofertare si liste de activitati in vederea realizarii lucrarilor de mentenanta sau proiecte de investitii;
•    Evalueaza   ofertele de servicii  primite  si   intocmeste  raportul   de  evaluare  a  subcontractorilor in vederea contractarii serviciilor;
•    Planifica lucrarile si aloca costuri conform contractelor cadru pentru evaluarea unor lucrari;
•    Stabileste si planifica executia lucrarilor in perioadele cele mai favorabile, completand in aplicatia Maximo, datele Scheduled Start si Finish ale Work Order-lor;
•    Urmareste desfasurarea lucrarilor sub aspect cantitativ, calitativ si HSE (sanatate-securitate-mediu);
•    Efectueaza audituri de safety pe baza planificarii stabilite la nivelul companiei;
•    Studiaza baza Inventory si solicita, prin comanda interna (intocmita in Maximo -Purchase Requisition) la Departamentul Aprovizionare, materialele si piesele de schimb pentru executia lucrarilor;
•    Participa la Receptia lucrarilor conform cu prevederile procedurii in vederea verificar" corespondentei dintre cerinte si ce s-a realizat precum si documentele insotitoare;
•    Gestioneaza documentele de plata aprobate la decontare si le arhiveaza.


Cerinte:

•    Studii tehnice in domeniul constructiilor civile, industriale, instalatii;
•    Experienta in domeniul lucrarilor civile de minim 2 - 3 ani;
•    Experienta pe un post similar / echivalent  de minim 2 - 3 ani;
•    Limbi engleza - nivel mediu;
•    Operare Microsoft Office – nivel mediu.