NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
SI DECLARATIA DE ACORD A CANDIDATULUI
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL 

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita in continuare „Regulamentul General UE privind protectia datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, Societatea, KMGR Services Center SRL, entitate in cadrul Grupului KMG International, avand pe de o parte calitatea de Imputernicit al societatilor din cadrul Grupului KMG International (www.https://rompetrol.kmginternational.com) ,dar si al Agentilor, care opereaza statiile de carburant Rompetrol Downstream SRL - operatorii de date cu caracter personal, iar, pe de alta parte, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrand, in nume propriu, datele dumneavoastra personale, furnizate prin crearea contului si/sau transmiterea CV-ului/informatiilor dumneavoastra, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

In calitatea dumneavoastra de persoana interesata de anunturile de recrutare/intership publicate/ postate pe website-ul careers.kmginternational.com  (denumit in continuare si "Persoana vizata" sau „Candidat”) in cadrul procesului de recrutare al uneia dintre entitatile din Grupul KMG international sau al unuia dintre Agentii, care opereaza statiile de carburant ale Rompetrol Downstream SRL (denumita in continuare "Societate" sau „Operator”), societatea va aduce la cunostiinta, in mod expres, prin prezenta Nota de Informare, in conformitate cu articolele 12 si 13 din RGPD, cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conditiile descrise, dupa cum urmeaza:

 

1.         Date cu caracter personal:

(a) Informatii Generale la inregistrarea CV-ului in baza noastra de date: Numele, prenumele, data nasterii, starea civila, numarul de telefon si adresa de email, nationalitatea, cetatenia, sexul si detalii privind orice dizabilitati sau restrictii de munca, fotografia persoanei vizate, orice alte informatii care se regasesc in CV.

(b)   Verificari in vederea selectiei: Referinte/solicitarea de referinte, note de interviu, evidente/rezultatele verificarilor/testelor inclusiv teste tehnice si teste psihometrice (masoara  abilitatile, aptitudinile, comportamentele sau trasaturile de personalitate ale Persoanei vizate).

(c)    Doar in vederea angajarii, date privind conflictele de interese: informatii privind detinerea de actiuni in cadrul societatilor daca este cazul, declaratia dumneavostra de conflict de interese, precum si alte informatii care vor rezulta din analiza realizata, dupa caz, in conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera a) si f) din Regulamentul General privind protectia datelor, respectiv pe baza acordului dumneavoastra si in realizarea unui interes legitim al operatorului pentru a respecta politicile de integritate a personalului sau.

(d)     Imaginea dumneavoastra: in cazul supravegherii video realizata prin camerele de supraveghere video instalate in sediile Operatorului, sau sediul unde urmeaza sa se deruleze procesul de recrutare, asa cum acesta este indicat de catre Societate, in anuntul de recrutare sau in orice comunicare sau pentru eliberarea legitimatiei de acces.

 

2.         Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Operator in scopuri legate de resurse umane, de procesul de recrutare si selectie, in calitatea dumneavoastra de Candidat, pentru ocuparea unuia dintre posturile/functiile/pozitiile vacante existente sau viitoare sau pentru desfasurarea unui program intership la nivelul Societatii, si daca este cazul, in raport de rezultatele acestuia, prelucrarea datelor dumneavoastra se va face in vederea indeplinirii eventualelor demersuri ce se impun in acest sens, conform prevederilor legale aplicabile, dupa cum urmeaza:

in vederea realizarii procesului de recrutare si selectie organizat de Operator pentru posturile vacante/viitoare sau pentru programul de intership pentru care sunteti  evaluat pentru a se determina daca dumneavoastra indepliniti  criteriile solicitate incheierii unui contract individual de munca sau a unui contract de intership cu Operatorul, in conformitate cu articolul 6 alineatul 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protectia datelor, respectiv al articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor, acordul de participare la procesul de recrutare fiind realizat prin aplicarea candidatului pentru pozitia pentru care este evaluat
in vederea realizarii procesului de recrutare si selectie organizat de Operator pentru posturile vacante/viitoare sau pentru programul de intership pentru care sunteti evaluat pentru a se determina daca dumneavoastra indepliniti criteriile solicitate, inclusiv utilizarea rezultatelor verificarilor/testelor inclusiv teste tehnice si teste psihometrice (masoara abilitatile, aptitudinile, comportamentele sau trasaturile de personalitate ale Persoanei vizate), in conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE (interesul legitim al operatorului de a evalua competentele profesionale si de personalitate raportat la cerintele postului),
pentru pastrarea CV-ului dumneavoastra, a notelor de interviu, a testelor tehnice incluziv rezultatele acestora sau ale testelor psihometrice, a raportului de interviu dar si a tuturor informatiilor comunicate, in baza de date a Operatorului, pentru eventuale pozitii vacante similare , in situatia in care nu ati fost selectat pentru angajare, in scopul de a fi contactat pentru participarea la procese de recrutare viitoare, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor,
pentru realizarea interesului legitim al Operatorului, conform art. 6 alineat 1) litera f) din RGDP, precum supravegherea video in vederea asigurarii protectiei bunurilor si persoanelor, pentru realizarea raportarilor in cadrul Societatii sau catre alte autoritati si organisme competente, etc. sau pentru a se asigura accesul in sediul/sediile Societatii,
In cazul in care Operatorul va decide sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, indeosebi in baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor, si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, respectiv in baza consimtamantului dumneavoastra, vi se va transmite o notificare de informare separata, pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres, in mod liber.

 

3.         Durata prelucrarii datelor:

In cadrul scopurilor legate de activitatea de resurse umane, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, astfel:

(a)        in cazul in care nu veti fi selectat pentru a fi chemat la interviu sau ati participat la interviu dar nu ati fost selectat (recrutare pentru un post vacant sau pentru un post de intern in cadrul programului de intership, ce urmeaza a se derula la nivelul Societatii), cu acordul dumneavoastra sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra, datele cuprinse in CV, precum si notitele si raportul de interviu dar si toate informatiile comunicate de dumneavoastra va fi pastrat 6 luni de la ultima dumneavoastra logare pe website-ul careers.kmginternational.com. Aveti posibilitatea oricand doriti sa va retrageti consimtamantul prin stergerea datele dumneavostra cu caracter personal din aplicatie astfel: Vezi profil/Optiuni/Setari/Stergere Profil

Datele privind testele psihometrice vor fi pastrate 6 luni de la finalizarea procesului de recrutare.  

 

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securitatii bunurilor si persoanelor se vor stoca pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice, respectiv in conformitate cu temeiurile prevazute de legislatia in vigoare.

 

4.           Persoanele imputernicite/Destinatari/Operator asociat:

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de catre urmatoarele persoane, cu respectarea intocmai a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal:

Societatile din Grupul KMG International care presteaza activitati pentru Societate in domeniul relatiilor de munca sau carora Societatea raporteaza rezultatele activitatii sale, respectiv dar fara a se limita la KMGR Services Center, KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream, Rompetrol Rafinare, Rominserv.
Agentii care deservesc statiile de carburanti ale Rompetrol Downstream SRL sau altor entitati din cadrul Grupului KMG International, in calitatea lor de Operator in cazul in care se aplica pentru o pozitie deschisa in cadrul statiilor de carburati;
Furnizorii de  servicii si sisteme IT, cum ar fi Total Soft S.A., SAP, sau de arhiva cum ar fi Global Archive Management S.R.L., precum si GREAT PEOPLE INSIDE SRL, 42 Organizational Assesment, Predictive INDEX, LLC toate societatile din aceste categorii cu care Societatea va contracta acest tip de servicii si care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care acesti operatori imputerniciti subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligasii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE,

5.         Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) catre alte societati din Grupul KMG International aflate in tari in afara UE in baza aplicarii directe de catre dumneavoastra la o pozitie vacanta in cadrul entitatii respective sau contactarii dumneavoastra, in vederea initierii, incheierii si dezvoltarii unor contracte de munca sau de intership si/sau proiecte cu acestea. In acest sens se vor aplica garantiile prevazute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protectia datelor

 

6.         Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele sale cu caracter personal:

Dorim sa va informam, de asemenea, ca, potrivit  articolelor 12-22 din Regulamentul General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, aveti urmatoarele drepturi:

i.          dreptul la informare si de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal,

ii.          dreptul la rectificarea datelor dumneavoastra,

iii.         dreptul de a fi uitat/dreptul la stergerea datelor;

iv.         dreptul la restrictionarea prelucrarii;

v.         dreptul la portabilitatea datelor;

vi.         dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, in cazul datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri in baza acestor prevederi, respectiv pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul, respectiv in scopul intereselor legitime ale Societatii;

vii.        dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca;

viii.       dreptul de a retrage consimtamantul (acordul) in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia

ix.         dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau orice instante competente.

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta Societatea printr-o solicitare la adresa email DataProtection@rompetrol.com (Romania), RPBDPO@rompetrol.com (Bulgaria). Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de maxim 30 zile de la primirea solicitarii de catre Societate, conform Regulamentului General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE. Termenul mai sus indicat de trasmitere a unui raspuns poate fi extins in acord si cu respectarea prevederilor legale.

 

8.         Alte aspecte:

Operatorul garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General UE.

 

Candidatul are obligatia de a respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal sus-mentionata,  utilizand datele cu caracter personal numai in limita necesara scopului avut in vedere.  

 

Inteleg ca exprimarea acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in scopurile sus mentionate reprezinta optiunea mea, liber si specific exprimata, fiind informat pe deplin asupra operatiunilor de prelucrare ale datelor mele personale.